Niets is zo moeilijk te beschrijven als pijn. Er bestaan geen objectieve metingen om de ernst te bepalen. Geen enkele omschrijving kan de volledige toestand exact weergeven zoals de persoon zelf deze ervaart.

Twee definities

Volgens het IASP (The International Association for the Study of Pain) is pijn een vervelende sensorische en emotionele gewaarwording die geassocieerd is met actuele of potentiële weefselbeschadiging.Volgens Margo Mc Caffery is pijn alles wat de ervarende persoon zegt dat het is op het moment dat hij het gewaarwordt.Uit deze definities blijkt in elk geval dat pijn meer is dan enkel weefselbeschadiging dat een reactie uitlokt van het zenuwstelsel. De behandeling van pijn zal dus ook uit meer moeten bestaan dan enkel de weefselbehandeling.

Het belang van pijn

Pijn is een belangrijk alarmsignaal van het lichaam om aan te geven dat er iets niet helemaal in orde is. De pijn remt onze handelingen en bewegingen om het lichaam te beschermen tegen verdere schade. Het is dan ook belangrijk de pijn niet enkel symptomatisch te behandelen maar ook de onderliggende oorzaak ervan te achterhalen.

Acupunctuur en pijn: de theorie

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde probeert ons lichaam constant een evenwicht te bewaren tussen Yin & Yang en tussen Energie (Qi) & Bloed (Xue). De Energie en het Bloed stromen in welbepaalde kanalen (meridianen) door heel het lichaam. Wanneer er stagnatie in deze kanalen optreedt ontstaat er pijn. De pijn verdwijnt als de circulatie van Qi en Bloed in het lichaam terug hersteld is. Elke pijnklacht kent haar eigen oorzaak, verloop, lokalisatie, symptomen en dus ook haar eigen behandeling. Zo zullen bijvoorbeeld twee personen met ogenschijnlijk dezelfde pijnklacht elk hun eigen acupunctuurbehandeling hebben, afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Acupunctuur en Pijn: de wetenschap

Endorfine vrijmaken

Endorfine is een pijnstillende stof die ons lichaam zelf aanmaakt. Het behoort tot de opiaten en de werking kan met die van morfine vergeleken worden. Een acupunctuurbehandeling kan de productie van endorfine in het lichaam beïnvloeden.

De poorttheorie (Gate Control Theory)

Een pijnprikkel wordt normaal thv het ruggenmerg doorgelaten naar het centrale zenuwstelsel om het lichaam te waarschuwen dat er ergens een probleem is. Bij erg langdurige of intense pijn kan deze poort (deels) gesloten worden. Acupunctuur kan de poortwachter activeren en verhinderen dat de pijnprikkel doorkomt.

Acupunctuur en andere pijnmechanismen

 • Post synaptische remming van de pijnprikkel (principe van negatieve feedback)
 • Vrijmaken van β-endorfine          
 • Stimuleren van het adrenocorticotroop hormoon dat op zijn beurt de nieren stimuleert om lichaamseigen corticosteroïden aan te maken
 • Activatie van het parasympatisch zenuwstelsel en sedatie van het sympathisch zenuwstelsel

Het belangrijkste besluit dat je uit alle moderne onderzoeken over Acupunctuur en pijndemping kan trekken, is dat Acupunctuur inwerkt op een gecompliceerde reeks pijnmechanismen. Met resultaat!

Acupunctuur bij welke pijnklachten?

Bij de meeste pijnklachten, zowel acuut als chronisch, kan Acupunctuur gebruikt worden. De combinatie van Acupunctuur met de meer traditionele pijnbehandeling (medicatie) is ook mogelijk. Pijnklachten die goed reageren op Acupunctuur:

 • Hoofdpijn – migraine
 • Nekpijn (stijve nek, pijn t.g.v. artrose, whiplash, …)osteo acupunctuur
 • Lage rugpijn, ischialgie, lumbago, hernia
 • Reumatische klachten
 • Schouderklachten (frozen shoulder, PSH, tendinitis, bursitis)
 • Peesontstekingen: achillespees, tenniselleboog, patellapees, …
 • Artrose van de knie
 • Postoperatieve pijn

DE PRAKTIJK VERHUIST NAAR EEN NIEUW ADRES !!!!

Vanaf 19 juni vindt u ons terug op een nieuwe locatie waar we u nog beter van dienst kunnen zijn:

Geeft zeker het huisnummer in als je via GPS komt!
Er is parking aan de praktijk voorzien.